Golvvård

Golvvård

Svårstädade golv innebär även en ökad förbrukning av aggressivare kemikalier. Inget av detta har någon positiv inverkan på miljön. När polishen är bortsliten finns inget som skyddar golvmaterialet. Allt slitage som nu sker, kommer att förkorta livslängden på golvet.

Rengöring första gången

Våttorkning av ett nylackerat golv får tidigast göras efter 14 dagar. Innan dess kan golvet rengöras med dammsugning eller med en torr mopp. Lättare möbler kan ställas in efter en dag medans tyngre möbler efter 2 dagar. Mattor får läggas efter en vecka.

Allmän rengöring

För våttorkning kan vatten tillsammans med ett milt rengöringsmedel som diskmedel. Rengöring med golvsåpa ökar livslängden på golvlacken.

Lättsmutsade golv

Våttorkas med vatten doserat med svagt diskmedel, mopp eller svamp.

Hårt smutsade golv

Våttorkas med golvsåpa, mopp eller svamp.

Svåra fläckar

Torkas av försiktigt med avfettningsmedel eller lacknafta.

Linoleumgolv och plastgolv

Denna typ av golv kan rengöras och behandlar på ett flertal sätt exempelvis genom applikation av polish eller vax.

Trägolv

Ett oljat trägolv bör underhållas med jämna mellanrum. Vi underhållsoljar eller oljevaxar samt anpassar insatsen efter behovet. Ett lackat trägolv är oftast underhållsfritt. Ibland kan det dock krävas en ny golvslipning.

Stengolv

Smuts och kalk som trängt ned i ett stengolv avlägsnas med specialmedel. Där finns ett flertal alternativ ex. Stenimpregnering, såpimpregnering eller kristallering och metapol